O mně

Dobrý den, jmenuji se Renáta Křížová. Aktuálně dokončuji studium jednooborové Psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity. Vystudovala jsem obor Sociální pedagogika tamtéž. Jsem frekventantkou Psychoterapeutického výcviku Skálova institutu akreditovaného pro zdravotnictví. Mám bohaté zkušenosti s klienty s duševním onemocněním a také s klienty se závislostí. Součástí mého zaměstnání je i spolupráce s psychiatrickými léčebnami, psychiatry a psychology.

Vzdělání:

 • Psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity, (2019 – dosud)
 • Sociální pedagogika, Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity, titul Bc. (2017 – 2022)
 • Zoologie obratlovců, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (2000 – 2002, nedokončeno v 5. ročníku); Pedagogické minimum tamtéž, úspěšně zakončeno.
 • Ekologický management, Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, titul Bc. (1999 – 2002)

Psychoterapeutické vzdělávání

 • Sebezkušenostní Psychoterapeutický výcvik integrativní psychoterapie Skálova institutu akreditovaný pro zdravotnictví (2023 – 2027)
 • Teorie psychoterapie, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha (2022/23, I. ročník)

Zaměstnání:

 • Práce s klienty se závislostí na pozici poradce/konzultanta v Adiktologické poradně, Prevent99, z.ú.  (od r. 2023  – dosud)
 • Práce s klienty s duševním onemocněním na pozici sociální pracovníka Komunitního týmu (od r. 2019 – dosud)
 • Práce s lidmi v náročných životních situacích (bez bydlení, bez zaměstnání, se zátěží závislosti ad.) na pozici pracovníka v sociálních službách, Mezi proudy, o.p.s. (v letech 2017 – 2019)
 • Učitelka na ZŠ (I. i II. st.) a školní metodik prevence (necelých 5 let)
 • Lektor nezaměstnaných pro Úřad práce, Peoplesource, o.p.s.  (2,5 roku)
 • OSVČ – Konzultace v oblasti osobního rozvoje. Zdravá výživa (vlastní obchůdek), masáže.

Další sebezkušenost

 • Sebezkušenost ve výcviku v Integrované psychoterapii Knobloch, Knoblochová (50h)
 • Individuální terapie (30h)
 • Rodinné konstelace (100h)

Kratší semináře a odborné stáže: 

 • Péče o klienty modelu Care (50h)
 • Psychiatrické minimum (Fokus Praha)
 • Otevřený dialog (Přístup ke klientům s duševním onemocněním)
 • Odborná stáž v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, Psychiatrické léčebně Lnáře, Psychiatrické léčebně Červený Dvůr
 • Individuální a skupinové supervize (pravidelně u různých supervizorů v rámci zaměstnání i mimo něj)
 • Další vzdělávací akce, psychologické konference a semináře (např. pod hlavičkou AKP, PF JČU ad.)

Jiné: 

 • Od strachu k lásce aneb Otevření se životu, alchymie 1. čakry, Ma Prem Sugandho (sebezkušenostní, 4 dny), Skalka u Doks (www.sugandho.cz)
 • Umění zemřít u Bhagata Zeilhofera (sebezkušenostní, 1 týden), Shangri La OMC Lažany (www.shangrila.cz)
 • Čtení čaker u Praphully (sebezkušenostní, 1 týden), Shangri La OMC Lažany.
 • Rodinné konstelace u Martina Skaličky (pravidelně) (článek)
 • Rodinné konstelace v Maitrei (B. Zeilhofer, J. Bílý)

Kdo jsem:

Mám skvělou rodinu, dva krásné syny a milujícího muže, kterých si moc vážím a jsem šťastná, že s nimi mohu být. Mezi mé záliby patří psychologie a psychoterapie, rodina a cestování. Nyní také kytičky 🙂 Pravidelně se věnuji meditacím. Mám ráda hezké věci, dobré jídlo, zejména gastroturistiku :-), přístavy, lodě a majáky a v neposlední řadě dobrodružství. Jsem milovník fantasy seriálů a oper. A těším se na to, co mne v životě ještě čeká 🙂