Individuální konzultace

Ráda Vás podpořím na vaší cestě do vašeho nitra. Promluvíme si o tom co vás trápí, s jakými problémy se potýkáte a co byste pro sebe mohli udělat.  Můžete se lépe naučit porozumět svým pocitům a emocím. Odpustit si, přijmout se a celkově změnit přístup k sobě i k druhým.

Nabízím citlivý a empatický přístup a trpělivé vedení. Můžete přijít s jakýmikoliv potížemi.

Individuální konzultace probíhají formou rozhovoru. Setkat se můžeme osobně či online. Diskrétnost je samozřejmostí. Online pracuji také o víkendu, cílovou skupinou jsou klienti od 18 let, se souhlasem rodičů od 15 let.

S jakými potížemi můžete přijít? 

 • Neumíte se hnout z místa, necítíte se dlouhodobě dobře, nevíte si rady…
 • Máte potíže ve vztazích – partnerských,  rodičovských, pracovních a dalších.
 • Take potíže ve vztahu k sobě – ztráta sebedůvěry, smyslu života ..
 • Nečekané události – životní ztráty, neúspěchy ad.
 • Dlouhodoba únava, vyčerpání, potíže se spánkem, dlouhodobé zatížení stresem atp.
 • Závislostní chování
 • Psychospirituální krize

V případě potřeby doporučím další návazné služby.

Nabízím…

 • Odbornost
 • Citlivý přístup, trpělivost a empatii
 • Porozumění a pochopení, nehodnocení
 • Pomoc s reflektováním vašich pocitů
 • Pomoc při orientaci ve vaší situaci
 • Sami rozhodujete o tom, do jaké hloubky se vydáme

Můžete získat…

 • Lepší porozumění sobě a svým pocitům
 • Větší autenticitu a přijetí sebe sama
 • Spokojenější fungování ve vztazích a v životě
 • Další úhel pohledu na situaci a schopnost se rozhodnout
 • Úlevu, více vnitřního klidu a uvolnění
 • Nové možnosti a také kompetence ke zvládání svého života

Co vnímám pro úspěšnou spolupráci jako důležité…

 • Důvěru mezi terapeutem a klientem, která je postupně budována
 • Ochotu převzít zodpovědnost za svůj život
 • Odvahu prozkoumávat své vlastní nitro

Těším se spolupráci 🙂